صبرم آرزوست.....

امروز بعد از زیارت عاشورا روضه علی اصغر را خواندند..روضه 6 ماهه را...تا مادر نشوی انگار نمیفهمی داستان از چه قرار است... میدانیها..کل داستان را از کودکی بارها شنیده ای ..اما فهمیدن کجا و دانستن کجا...

باید مادر بود تا فهمید رباب چه کشید از خون گلوی جگرگوشه اش...مادر بودن رباب کجا و مادری کردنهای ما...

خدایا به حق این روزهای سیاه ..روزهای غم..به حق نازدانه های اباعبدالله توفیق تربیت اولاد صالح را به همه مادران این آب و خاک عطا بفرما..

پی نوشت:

مادری کردن صبر میخواهد..باید صبورتر باشم..خدایا ببخش اگر دیشب صدای زمین خورن ناجور طه را شنیدم و ناخواسته نمازم را...خدایا ببخش..

/ 0 نظر / 29 بازدید