22 بهمن امسال هم با هم رفتیم..درست مثل دوسال پیش که تو با ما بودی و سالهای قبل که نبودی..

حالا وقت این شده که تو هم بدانی خاک و وطن و کشور یعنی چه..

اینجا خانه پدری توست..خانه پدری همه ما..

طه جانم

با همه کم و کاستی هایش ..باید پای خیلی چیزهای این خاک ایستاد...

پی نوشت:

گاهی خیلی روشنفکرانه همه چیز کشور میرود زیر سوال ، آن هم در حضور بچه ها  ..

بدون اینکه پیش خودمان فکر کنیم آینده ای اگر قرار است ساخته شود برای این خاک به

دست کوچک بچه های امروز است..

بچه هایی که  هنوز قدرت تحلیل خیلی از مسائل را ندارند و  متاسفانه حرفهای بیهوده

ما شالوده ذهنشان را میسازد..

/ 0 نظر / 30 بازدید