معذرت....

گاهی مادرها  و حتی پدرها هم میتوانند به خاطر اشتباهشان از بچه ها عذرخواهی کنند..

اصلا به بچه  طفل معصوم چه ربطی دارد که ما مشکل داریم..که ما اعصاب نداریم..که ما

کارت پرداخت قسطمان ایراد داشته و خودمان نمیدانستیم و به حساب خودمان خیلی

خوش حساب بوده ایم..که مدیر محترم اداره به خاطر حضور در کلاسهای دانشگاه آن هم

دریک رشته کاملا مرتبط دلش خواسته از حقوق ما کم کند..

اصلا همه اینها و حتی بدتر از اینها هم دلیل نمیشود برای داد زدن بر سر یه فرشته

آسمانی که از صبح بدون ما بوده  و به لبخند ما دلخوش است.. میشود آیا؟!!!

همینقدر کافیه...

طه جان معذرت..من باید خیلی قوی تر باشم..به قول معروف همه چیزفدای یه

لبخندت..یک مامانی گفتنت...لختی بخند ای بهانه روزگارم...

/ 2 نظر / 19 بازدید
رامک

عزیز دلم! می دانی تو تا الان از همۀ ما قدی تر بوده ای نازنین؟