بُج میلاد

محمد طه:

مامان من دارم میرم خرید..

من:

چی بخری مامانی؟

محمدطه:

برم بُج میلاد رو برات بخرم و زود بیام..باشه؟


                                                                                                             

وای فکر کن یه پسر داشته باشی شنگول و منگول..بعد بره خیابون بیاد تو سبد خریدش برات بج میلاد رو خریده باشه...میدون آزادی رو خریده باشه...لامبرگینی...پورشه...   خیال باطل

به قول محمدطه:

خدا شفابده............بلند بگو آمین..ابله

/ 4 نظر / 25 بازدید
روزها

خیلی خوبه که گل پسرمون طبعش بلنده میخواد چیزای بزرگ برا مامان جونش بخره[قلب]

مرجان

ای جانم که میخواد چیزای بزرگ بزرگ برای مامانش بخره...[ماچ]

مامان ندا

عزیز دلم چه پسر با محبتی[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] خستگی از تن مادر در میکنه این جیگر[قلب][ماچ]

مامان ندا

عزیز دلم چه پسر با محبتی[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] خستگیرو از تنت بیرون میکنه مامانی[خجالت]