طه مادر سلام....از آخرین سلامی که اینجا کردم به تو و حرفهای درگوشی ام خیلی گذشته..

خواستم آخرهای اسفند برایت بنویسم..بنویسم که شکر خدای مهربان سال 93 با خی رو خوشی و خوبی تمام شد اما هی دلم نیامد..گفتم سال کامل شود که خدایی نکرده حرف بیهوده نزده باشم..

به لطف خدای مهربانم و به برکت حضور تو سال خوبی بود برایمان به قول عزیزی شاید مثل کشتی  که نه قایق شکسته ای بودیم که بعد از یک طوفان بزرگ یه جزیره رسیده..یعنی 93 همانقدر برای خانواده 3 نفره ما جزیره بود که 92 متاسفانه یک طوفان سنگین!!

بیخیال ..یاد تلخی ها کام آدم را الکی بد مزه میکند..

اینجا حسابی خانه تکانی میخواهد..یک فکرهایی برایش دارم البتهچشمک

----------------------------------------------------------------------------------------------

/ 2 نظر / 67 بازدید
سارا

سلام چرا دیگه نمینویسید؟:( من خیلی متناتونو دوست داشتم بازم بیاید، چند وقته از طه خبر نداریم:((